Dordrecht verwijdert openbaar groen

Scroll this

De gemeente nodigt bewoners uit mee te helpen bij groenonderhoud. Dat staat in een brief van de gemeente. Binnenkort krijgen veel van ons die in de bus. Het klinkt zo lief, uitgenodigd worden en mee mogen doen, maar als de overheid die woorden in één zin gebruikt, hoor je de alarmbellen rinkelen.

Wederom wordt fors gesnoeid in het openbaar groen. In financieel opzicht. Sinds geruime tijd worden al niet van plastic te onderscheiden oerstruiken geplant. Wie in zijn straat niet een door stammenoorlogen verwoest landschap wil zien, kan de gemeente alsnog vragen om mooie struiken en bloemen te plaatsen. Voorwaarde is dat je samen met buurtgenoten het onderhoud verricht. Dordrecht gaat nu een stapje verder. Bloemetjes en kwaliteitsplantjes worden op veel plaatsen in de stad weggehaald en vervangen door gras. Dan hebben we het over bloembakken, perken en grond rondom bomen. Wie bloemetjes in het gras wil zien, moet ze maar zelf kopen. Als vergoeding krijg je van de gemeente een zakje moderne stuivers. Veel minder dan de kostprijs, want anders wordt geen geld bespaard. Uiteraard moet je ook zelf het onderhoud uitvoeren. Binnen twee weken moeten wij, individualistische burgers, aan de gemeente doorgeven dat we, dansend in paarse gewaden en kringgesprekken voerend, samen met die onbekende mensen in de huizen naast ons uit eigen zak bloemetjes gaan kopen en onderhouden. Doen we dat niet dan worden de perken geruimd.

Groenonderhoud_struikVaak wordt gewezen naar Amerika. Vergeten wordt dat daar de overheid en financiering geheel anders in elkaar zitten. Zaken van algemeen nut, zoals bijvoorbeeld buurthuizen en parken, worden inderdaad grotendeels betaald door bedrijven en burgers. Buurtcollectes zijn daar aan de orde van de dag. De overheid faciliteert en controleert. Dat systeem werkte tot de crisis, omdat het verschil tussen het bruto- en nettoloon veel kleiner is; je betaalt daar veel minder belasting.

In Nederland eiste de overheid veel taken op. Eigen initiatief werd ons burgers verboden. Onze belastingtarieven zijn heel hoog, omdat de overheid veel voor ons deed. Nu de overheid taken nog langer weigert uit te voeren, terwijl wij geen geld terugkrijgen voor niet geleverde diensten, mag duidelijk zijn dat bloemetjes in Dordrecht binnenkort iets is van vroeger. Maak snel nog een paar foto’s.