Fietsbeleid Dordrecht ter discussie

Scroll this

asfalterenDORDRECHT – De fietsvriendelijkheid van Dordrecht kan fors worden verbeterd. Daarvoor zijn wel concrete ideeën nodig. Die kunnen vanavond worden besproken tijdens het fietsdebat in Duurzaamheidscentrum Weizigt.

Tijdens het Duurzaamheidscafé wordt vanavond gediscussieerd over het fietsbeleid. Iedereen mag deelnemen. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe fietsnota en politieke partijen werken al aan hun nieuwe verkiezingsprogramma. Aanwezig zijn vanavond onder andere de Dordtse wethouders Rinette Reynvaan en Harry Wagemakers en de regionale portefeuillehouder Bereikbaarheid Drechtsteden. Ideeën die vanavond worden geopperd, zouden het toekomstige beleid dus kunnen beïnvloeden.
Het is vrijwel zeker dat vanavond gesproken gaat worden over de afstelling van verkeerslichten. Op een aantal oversteekplaatsen moeten fietsers lang wachten voor rood. Het kruispunt Krommedijk met de Crayensteinstraat is berucht. Het is bijna verplicht door rood te rijden, omdat het verkeerslicht voor fietsers niet lijkt te reageren. Even verderop bij Dubbeldam bij de op- en afritten van Randweg N3 staat het volgende verkeerslicht altijd op rood, hoe hard je ook fietst.
De vraag is ook hoe gezond fietsen in Dordrecht eigenlijk is. Naast veel doorgaande fietspaden zijn uitlaatstroken voor honden aangelegd. Vooral bij hoge temperaturen komt de poeplucht je tegemoet. Bovendien lopen hondenbezitters met hun honden vaak midden op het fietspad en versperren de doorgang.
Het Duurzaamheidscafé vindt plaats in duurzaamheidscentrum Weizigt (bij de kinderboerderij naast het Weizigtpark) en begint om 20.00 uur.

Twee mogelijk inspirerende video’s uit Denemarken: