Lees eens een bestemmingsplan

Scroll this

 

Bestemmingsplannen, structuurvisies en bouwplannen. We kennen ze uit de krant en horen er weleens wat over op televisie, maar eigenlijk hebben we geen flauw idee wat daar allemaal in staat. Maar we kunnen er allemaal mee te maken krijgen. Als dat blijvend vrije uitzicht opeens toch niet zo blijvend blijkt te zijn. De overheid past graag van alles aan en je moet zo’n bestemmingsplanwijziging maar net in de krant zien staan, want anders ben je te laat met bezwaar maken. Eigenlijk is het best interessant om op de hoogte te zijn van de geldende plannen en visies. Daarvoor hoef je niet naar het Stadskantoor. Het is gewoon te vinden op internet.

Bestemmingsplannen, structuurvisies en nog veel meer informatie uit heel het land kun je vinden op ruimtelijkeplannen.nl en bouwplannen vindt je op nieuweplannen.nl
De tweede website wijst zichzelf, de eerste is wat complexer. Geen nood. er is een instructiefilmpje gemaakt. Als voorbeeld wordt een buurt in Amsterdam gebruikt. Dat ligt in Noord-Holland en was lange tijd een onbeduidend gehucht, terwijl Dordrecht al lang een welvarende handelsstad was waar de rijkdom van de gevels af spatte.