Bredere berm voor Crayensteinstraat

Scroll this

DORDRECHT – Het trottoir aan de spoorzijde van de Crayensteinstraat is vorige week weggehaald. De berm is nu breder. De stenen lagen altijd ongelijk door de wortels van de platanen, waardoor de stoep nauwelijks werd gebruikt door voetgangers. Het trottoir langs de drukke weg was bovendien erg smal. Hondenbezitters liepen al over het fietspad, vanwege de naastgelegen hondenuitlaatstrook. Het is in Dordrecht beleid om groenstroken naast fietspaden aan te wijzen als poepstroken.