Brede stadsdiscussie lijkt noodzaak bij aanpak zwerfafval

Scroll this

 

Deze stoep bij winkelcentrum Bieshof in Stadspolders is vandaag de winnaar als het gaat om hoeveelheid zwerfvuil. Vanochtend lag het bij de glas- en kledingcontainers vol met afval. Deze plek is niet maatgevend, maar Dordrecht heeft een groot zwerfvuilprobleem. Dat blijkt tijdens een fietsrondje door Stadspolders, Oudelandshoek, Dubbeldam en Sterrenburg. Alle bermen en grasvelden liggen vol met zwerfvuil. Nergens is een meter berm zonder afval waar te nemen. Het probleem lijkt onoplosbaar. De huidige aanpak en inzet van schoonmakers voldoet niet. Een mentaliteitsverandering bij de veroorzakers zal jaren in beslag nemen. Het vuil dat er al ligt, moet worden opgeruimd. Dat kost geld. Een mogelijke oplossing voor grasvelden en brede bermen is de inzet van hondenpoepzuigers. Die kunnen immers meer opzuigen dan alleen drollen. Het zwerfafvalprobleem vraagt om een creatieve oplossing. Mogelijk is een stadsdebat over zwerfvuil een startpunt. Zo’n debat hoeft dan ook niet noodzakelijkerwijs in de binnenstad plaats te vinden. Zwerfafval is vooral ook een probleem in de wijken.

Zwerfafval ligt niet alleen op het land. Ook sloten liggen vol met rommel, zo blijkt uit deze foto die enkele weken geleden is genomen van de sloot tussen de Provincialeweg en de Haaswijkweg West. Onder meer een fiets en een afvalbak(!) kwamen boven water tijdens het uitbaggeren.