Grondonderzoek vanuit de lucht

Scroll this

DORDRECHT – De helikopter met merkwaardige armen aan weerszijden die vanochtend over Dordrecht vloog, verrichtte waarschijnlijk grondonderzoek.

De helikopter wordt onder meer ingezet voor het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Vanaf de ene arm wordt een laserpuls naar de aarde geschoten die na weerkaatsing door een sensor op de andere arm wordt opgevangen. Via het tijdsverschil tussen zenden en ontvangen kan de hoogte van het aardoppervlak worden berekend. Voor een goede meting is het noodzakelijk dat de helikopter vrij laag en relatief langzaam vliegt. De meetgegevens worden gebruikt voor een nauwkeurige hoogtekaart van Nederland. Zo kunnen ook gronddalingen, door bijvoorbeeld waterwinning, of verzakking van dijken worden waargenomen.

Op de website van AHN staat ook een postcodetool waarmee je kan zien hoe hoog of laag je huis staat.